توظیف التراث التاریخی فی شعر یحیی السماوی
1. توظیف التراث التاریخی فی شعر یحیی السماوی

یحیی معروف؛ بهنام باقری

دوره 7، شماره 23 ، بهار 1395، ، صفحه 137-111

چکیده
  به کار گیری «شخصیت­های تاریخی» یکی از ویژگی های فنی تاثیر گذار در گفتمان شعری معاصر است. این پژوهش بر آن است به بررسی کاربرد«شخصیت های تاریخی» در شعر یحیی سماوی بپردازد؛ تا ویژگی­ها ودلالت ...  بیشتر
بررسی تطبیقی غم غربت در شعر بدرشاکرسیاب و منوچهر آتشی
3. بررسی تطبیقی غم غربت در شعر بدرشاکرسیاب و منوچهر آتشی

یحیی معروف؛ فاروق نعمتی

دوره 4، شماره 11 ، بهار 1392، ، صفحه 199-180

چکیده
  واژة «نوستالژی» که در زبان فارسی با تعبیر «غم غربت» از آن یاد می­کنند، به مفهوم احساس غم و حسرت برای خاطرات از دست رفتة گذشته است که فرد با یادآوری آن، دچار غم و اندوه می­شود و نوعی دلتنگی ...  بیشتر