نویسنده = قاسمی حاجی‌آبادی، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. المفارقة اللفظیة فی مسرحیات توفیق الحکیم

دوره 8، شماره 27، بهار 1396، صفحه 46-27

جلال چراغی؛ لیلا قاسمی حاجی‌آبادی