نویسنده = مصطفوی روضاتی، سید محمد جلیل
تعداد مقالات: 1
1. رئالیسم جادویی در برخی از داستان‌های کوتاه نجیب محفوظ

دوره 8، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 171-147

روح اله نصیری؛ سید محمد جلیل مصطفوی روضاتی