رئالیسم جادویی در برخی از داستان‌های کوتاه نجیب محفوظ
1. رئالیسم جادویی در برخی از داستان‌های کوتاه نجیب محفوظ

روح اله نصیری؛ سید محمد جلیل مصطفوی روضاتی

دوره 8، شماره 26 ، زمستان 1395، ، صفحه 171-147

چکیده
  رئالیسم جادویی از شیوه­ها یا سبک­های  خاص در داستان­نویسی معاصر است که نویسنده با باورپذیر کردن وقایع شگفت، خیالی و عناصر جادویی، خواننده را در فضایی رازگونه و باورپذیر، به سیر وامی­دارد. بهره‌گیری ...  بیشتر