نویسنده = اقبالی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و بررسی طرحواره‌های استعاری - تصوری در دو سینیه بحتری و احمد شوقی

دوره 11، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 49-25

روح الله صیادی نژاد؛ عباس اقبالی؛ الهام بابلی