رمزیة الریح ودلالاتها فی شعر سمیح القاسم
1. رمزیة الریح ودلالاتها فی شعر سمیح القاسم

صادق فتحی دهکردی؛ سکینه حسینی

دوره 10، شماره 35 ، بهار 1398، ، صفحه 113-97

چکیده
  إنّ الرمز من أبرز الظواهر الفنیة فی التجدید الفکری وفی القدرة الفنیة، إذ أدّی دوراً کبیراً فی الحرکة الأدبیة المعاصرة لأنّه أصبح وسیلة فنیة تُستخدم لتبیان المقاصد الإنسانیة فی شعر کل شاعر وجد ذاته فی ...  بیشتر
موتیف القدس و دلالاته فی شعر الجواهری
2. موتیف القدس و دلالاته فی شعر الجواهری

صادق فتحی دهکردی؛ ناصر قاسمی؛ یدالله ملایری؛ عبدالرسول الهایی

دوره 9، شماره 31 ، بهار 1397، ، صفحه 108-89

چکیده
  إن مدینة القدس الشریف تتمتع بمکانة خاصّة فی شعر الجواهری وقد تکررت هذه المفردة ذاتها وأسماؤها الأخری مثل «أورشلیم» و«بیت المقدس» و«مهبط الرسل» عدة مرات فی دیوانه مما یعنی أنّها أصبحت ...  بیشتر
رمزیه الیل فی الادب الجبرانی
3. رمزیه الیل فی الادب الجبرانی

صادق فتحی دهکردی؛ عبیر جادری

دوره 7، شماره 23 ، بهار 1395، ، صفحه 91-73

چکیده
  بدون شک جبران یکى ازپیشتازان مکتب نمادپردازی  در ادبیات عربی به شمار می رود هرچند آثار وى ویژگیهاى مکتب رمانتیسم را داراست. شب درقاموس جبران،تقدس وجایگاه ویژه ای دارد شب از دیدگاه جبران افق های زمان ...  بیشتر