نویسنده = بلاوی، رسول
تعداد مقالات: 3
1. تمظهرات الإیکوفمینزم فی شعر الشاعرة اللبنانیة ناریمان علّوش

دوره 10، شماره 35، بهار 1398، صفحه 95-81

مینا غانمی اصل عربی؛ رسول بلاوی؛ ناصر زارع


3.  شخصیت‌پردازی در رمان «الشحاذ» نجیب محفوظ

دوره 7، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 43-23

علی خضری؛ رسول بلاوی؛ زهره بهروزی