نویسنده = حسینی اجداد نیاکی، سید اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. گفتمان انتقادی طنز در داستان «الجریمة» از مجموعه داستانی «ربیع فی الرماد» زکریا تامر

دوره 10، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 67-51

سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی؛ سیده اکرم رخشنده نیا