بررسی مفاهیم قلب نحوی و مبتداسازی در زبان‌شناسی کلاسیک عربی
1. بررسی مفاهیم قلب نحوی و مبتداسازی در زبان‌شناسی کلاسیک عربی

مرضیه قربان خانی؛ سید محمدرضا ابن الرسول؛ عادل رفیعی

دوره 7، شماره 24 ، تابستان 1395، ، صفحه 128-109

چکیده
  جابجایی ارکان جمله یکی از موضوعاتی است که توجه زبان‌شناسان را به خود جلب کرده است. قلب نحوی و مبتداسازی از جمله اصطلاحاتی است که زبان‌شناسان معاصر برای توضیح این پدیده بکار می‌برند. قلب نحوی، فرآیند ...  بیشتر
منهج الزوزنی فی «شرح المعلقات السبع»  (عربی)
5. منهج الزوزنی فی «شرح المعلقات السبع» (عربی)

سید محمدرضا ابن الرسول؛ محمد خاقانی؛ سمیه حسنعلیان

دوره 3، شماره 5 ، پاییز 1390، ، صفحه 49-81

چکیده
  نظراً للشهرة الواسعة للمعلقات بوصفها قصائد انتهت إلیها تجارب العرب الجاهلیین وهی بلغت الذروة فی الجمال الشعری، والتصویر، والخیال فضلاً عن أنها تضم مجموعة کبیرة من الألفاظ الغریبة وأن کثیراً من أبیاتها ...  بیشتر