نویسنده = صدیقی، بهار
تعداد مقالات: 2
1. خوانشی هگلی از تنِ پسین عایشه در شعر عبدالوهاب بیاتی

دوره 11، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 127-109

فاطمه یوسفی؛ حسین سیدی؛ احمد رضا حیدریان شهری؛ بهار صدیقی