نویسنده = آبدانان مهدیزاده، محمود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مؤلفه های نوستالژی در مقامات بدیع الزمان همدانی و حریری

دوره 10، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 43-63

سعیده جلالی فرد؛ غلامرضا کریمی فرد؛ محمود آبدانان مهدیزاده