بررسی همبستگی درک شنیداری با دانش نحوی در دانشجویان کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
1. بررسی همبستگی درک شنیداری با دانش نحوی در دانشجویان کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

آذر قضاوی؛ مریم جلائی؛ عباس زارعی تجره

دوره 11، شماره 39 ، بهار 1399، ، صفحه 107-126

چکیده
  این پژوهش به منظور درک میزان ارتباط درک شنیداری در زبان دوم و توانش نحوی انجام شد. با توجه به ضرورت کمیت‌بخشی متغیرهای مورد پژوهش، آزمون محقق‌ساخته قضاوت نحوی (با تکیه بر درک معرفه و نکره در درونِ متن) ...  بیشتر
بررسی تأثیر نرم افزار کیف الکترونیک آریابوک بر میزان پیشرفت تحصیلی درس عربی
2. بررسی تأثیر نرم افزار کیف الکترونیک آریابوک بر میزان پیشرفت تحصیلی درس عربی

مریم جلائی؛ مسلم سخنی

دوره 9، شماره 29 ، پاییز 1396، ، صفحه 23-47

چکیده
  یکی از نرم‌افزارهایی که امروزه در آموزش زبان عربی مورد استفاده قرار می‌گیرد، نرم‌افزار آموزشی آریا-بوک است که چند سالی است در مدارس کاشان نیز توزیع می‌شود. در این پژوهش سعی شده است تا تأثیر به-کارگیری ...  بیشتر