رکَائز الفکر الأدبی فی المدینة العظمى عند أمین الرِّیحانی
1. رکَائز الفکر الأدبی فی المدینة العظمى عند أمین الرِّیحانی

مریم هاشمی

دوره 7، شماره 23 ، بهار 1395، ، صفحه 165-139

چکیده
  امین ریحانی (1876-1940) از زمرة ادبایی است که ادبیات­ خود را از شخصیت های وزین و پرمغز ادبی اقتباس می­کند، به گونه­ای که ذاتیت ادبیات و ذاتیت اندیشه­های ادبی حفظ می­شود. مقصود وی از ادبیات در آرمانشهرش ...  بیشتر