نویسنده = حسینی، زینب
تعداد مقالات: 1
1. روان شناسی ادبی آثار جبران خلیل جبران و سهراب سپهری

دوره 5، شماره 13، پاییز 1392، صفحه 16-1

سردار اصلانی؛ زینب حسینی