نویسنده = خضری، علی
تعداد مقالات: 3
1. نقد روانکاوی شخصیت در رمان رقصة الجدیلة و النهر با تکیه بر نظریه سطوح شخصیت فروید

دوره 10، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 99-85

زهرا هاشمی تزنگی؛ علی خضری؛ خداداد بحری


2. توظیف الألوان وافرازاتها الدلالیة فی شعر عبدالرحیم محمود

دوره 9، شماره 31، بهار 1397، صفحه 70-51

علی خضری؛ رسول بلاوی


3.  شخصیت‌پردازی در رمان «الشحاذ» نجیب محفوظ

دوره 7، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 43-23

علی خضری؛ رسول بلاوی؛ زهره بهروزی