نویسنده = حیدری، زهره
تعداد مقالات: 1
1. ساختار نشانه‌ای شخصیت حضرت مریم(س) در قرآن کریم

دوره 5، شماره 15، بهار 1393، صفحه 64-45

علی باقر طاهری نیا؛ زهره حیدری