تعددیة وجهات النظر وانزیاحیتها فی قصة آدم(ع) فی القرآن الکریم
1. تعددیة وجهات النظر وانزیاحیتها فی قصة آدم(ع) فی القرآن الکریم

مریم بخشی؛ علی باقر طاهری نیا

دوره 7، شماره 23 ، بهار 1395، ، صفحه 39-23

چکیده
  زاویه دید نمایش دهنده شیوه­ای است که نویسنده به کمک آن، مواد داستانی خود را به خواننده ارائه می­دهد وارزیابی داستان براساس فهم ونقد آن امکان پذیر است. تنوع در کاربرد صیغه­های روایی که ساختار روایی ...  بیشتر