أضواءٌ تحلیلیّة علی ملامح المدیح النبویّ الشریف لَدی أبی‌الهدی الصیّادی (دراسة فی إطار الخصائص الفنیّة والمضمونیّة فی شعره)
1. أضواءٌ تحلیلیّة علی ملامح المدیح النبویّ الشریف لَدی أبی‌الهدی الصیّادی (دراسة فی إطار الخصائص الفنیّة والمضمونیّة فی شعره)

مالک عبدی

دوره 8، شماره 27 ، بهار 1396، ، صفحه 68-47

چکیده
  شخصیت بی­نظیر و صفات والاو روحانی حضرت رسول­(ص) همواره در طول تاریخ سبب روی­ آوری شاعران به مدایح نبوی گردیده است، و به این دلیل تاریخ ادبیات عرب سرشار از نمونه­های ارزشمند پیرامون شخصیت عظیم الشان ...  بیشتر
آلیـّات التفکیر اللغویة عند أبی تمّام (عربی)
2. آلیـّات التفکیر اللغویة عند أبی تمّام (عربی)

حمیدرضا میرحاجی؛ جلال مرامی؛ مالک عبدی

دوره 3، شماره 5 ، پاییز 1390، ، صفحه 194-216

چکیده
  حدیثنافی هذه المقالة عن أبی تمام ومدی اضطلاعه بأمرالدلالة للمفردات والجمل، واهتمامه بأنماط الاستخدام الوظیفی للکلمات، بحیث یصبح للکلمة من خلاله أدق مایمکن أن یکون لها من تأثیر و دلالات لم تکن لتفیدها ...  بیشتر