نویسنده = ایمانیان، حسین
تعداد مقالات: 2
1.  دو زبانگی و دو‌گانگی زبان در شعر عربیِ دورة انحطاط

دوره 6، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 95-114

روح اله صیادی نژاد؛ حسین ایمانیان


2. تصاویر سپاهی گری در عاشقانه های عنتره بن شداد

دوره 4، شماره 11، بهار 1392، صفحه 54-37

حسین ایمانیان