بررسی هویت پسااستعماری در رمان مملکة الفراشة اثر واسینی الاعرج با تکیه بر دیدگاه هومی بابا
1. بررسی هویت پسااستعماری در رمان مملکة الفراشة اثر واسینی الاعرج با تکیه بر دیدگاه هومی بابا

بی بی راحیل سن سبلی؛ سیدحسن فاتحی

دوره 8، شماره 28 ، تابستان 1396، ، صفحه 155-129

چکیده
  یکی از حوزه­های مهم نقد پسااستعماری، بررسی هویت­های جدید دینی، ملی، نژادی و اجتماعی در دوران پسااستعماری و مقایسة آن­ها با دورة پیش از استعمار است. واسینی الأعرج، رمان­نویس معاصر الجزائری، در ...  بیشتر