نویسنده = میمندی، وصال
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مضامین عاشورایی شعر شریف مرتضی

دوره 6، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 31-1

رضا افخمی عقدا؛ وصال میمندی؛ محسن زمانی


2. سیری در روند تکاملی کنایه و اقسام آن

دوره 4، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 216-193

وصال میمندی؛ فاطمه جمشیدی