کاربرد التفات در بافت کلام الهی
1. کاربرد التفات در بافت کلام الهی

عبدالله رادمرد؛ هما رحمانی

دوره 3، شماره 8 ، تابستان 1391، ، صفحه 80-112

چکیده
  التفات یکی از فنون و آرایه­های ادبی است که در بیشتر کتابهای بلاغی عربی و فارسی به معنای تغییر زاویة سخن آمده و انواع محدودی از تغییرات اسلوبی و معنایی برای آن بر­شمرده شده است. اگرچه توجه به التفات ...  بیشتر