نویسنده = خزلی، مسلم
تعداد مقالات: 1
1. نقد روان ‌شناسی اشعار عمرو بن کلثوم و عنترة بن شداد

دوره 6، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 89-62

مسلم خزلی؛ حسن گودرزی لمراسکی