نویسنده = فیض، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. خوانش و تحلیل لاکانی حکایت " حی بن یقظان " از ابن طفیل

دوره 11، شماره 39، بهار 1399، صفحه 19-1

شهرام دلشاد؛ فاطمه فیض؛ زهرا حسینی