نویسنده = ارفع، فاطمه السادات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مقایسه صورخیال در ملحمه‌های فرطوسی و شکّور

دوره 6، شماره 19، بهار 1394، صفحه 50-23

زهرا خسروی؛ فاطمه السادات ارفع