نشانه‌شناسی ارتباطات غیرکلامی در رمان
1. نشانه‌شناسی ارتباطات غیرکلامی در رمان "الطّلْیَانی" اثر شکری المبخوت

مسعود باوان پوری؛ عبدالاحد غیبی؛ مهین حاجی زاده؛ خلیل پروینی

دوره 11، شماره 38 ، زمستان 1398، ، صفحه 22-1

چکیده
  نشانه‌شناسی یکی از پژوهش های میان‌رشته‌ای است که به تحلیل نشانه‌ها و درک معانی نهفته در آن‌ها می‌پردازد. ارتباط غیرکلامی نیز یکی از شاخه‌های نشانه‌شناسی است که انواع رفتارهای حرکتی افراد از جمله ...  بیشتر
بررسی تقابل سنّت و مدرنیته در رمان
2. بررسی تقابل سنّت و مدرنیته در رمان "قَلبُ اللّیل" نجیب‌محفوظ

عبدالاحد غیبی؛ پروین خلیلی؛ مسعود باوان پوری

دوره 10، شماره 33 ، پاییز 1397، ، صفحه 89-108

چکیده
  رمان های اجتماعی بیش از هر اثر دیگر می توانند بستری مناسب برای بازتاب حوادث و واقعیتهای جامعه باشند. رمان "قلبُ اللیل" از برجسته ترین آثار نجیب محفوظ است که به خوبی توانسته برخی حوادث و رویدادهای اجتماعی ...  بیشتر
بررسی مجله علمی- پژوهشی لسان مبین؛ مطالعه علم سنجی
3. بررسی مجله علمی- پژوهشی لسان مبین؛ مطالعه علم سنجی

امیر مقدم متقی؛ آشور قلیچ پاسه .؛ مسعود باوان پوری

دوره 8، شماره 26 ، زمستان 1395، ، صفحه 145-129

چکیده
  علم­سنجی حوزه­ای است که به سنجش شاخص­های کمّی مؤثر در نشر علوم می­پردازد. مجلات علمی- پژوهشی بار سنگینی در انتقال مفاهیم علمی در رشته­های تخصصی بر عهده دارند. مجلة «لسان مبین» یکی از مجلات ...  بیشتر