نویسنده = عموری، نعیم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مضامین پایداری در شعر اسد محمد قاسم

دوره 7، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 109-90

نعیم عموری؛ سمیرا احمد زاده


2. جدلیة البحث عن الله فی روایة الطریق لنجیب محفوظ (عربی)

دوره 3، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 106-120

خلیل پروینی؛ کبری روشنفکر؛ علی گنجیان خناری؛ نعیم عموری