بررسی مدل‌های چند معنایی حرف «الی» در قرآن با رویکرد معناشناسی شناختی
1. بررسی مدل‌های چند معنایی حرف «الی» در قرآن با رویکرد معناشناسی شناختی

ولی الله حسومی؛ مریم توکل نیا

دوره 10، شماره 36 ، تابستان 1398، ، صفحه 38-19

چکیده
  حرف الی از حروف پرکاربرد قرآن محسوب می‌شود. این حرف متناسب با کاربردش در آیات قرآن معانی متعدد و متفاوت بسیاری را کد گذاری می‌کند که در یک نقطه یعنی معنای پیش‌نمونه و انتهای غایت با هم مرتبط می‌شوند. ...  بیشتر
تحلیل شبکه‌معنایی حرف «مِن» در قرآن با رویکرد معناشناسی شناختی
2. تحلیل شبکه‌معنایی حرف «مِن» در قرآن با رویکرد معناشناسی شناختی

ولی الله حسومی؛ مریم توکل نیا

دوره 9، شماره 32 ، تابستان 1397، ، صفحه 21-43

چکیده
  معنا شناسی شناختی روشی برای تبیین معانی در زبان شناسی معاصر محسوب می‌شود، که مفهوم نشانه‌های زبانی را بررسی می‌کند. این روش با سازماندهی، پردازش و انتقال اطلاعات در تحلیل و تشریح گزاره‌های قرآنی از ...  بیشتر