نویسنده = پاپی، علی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل خطاهای حروف جر در نگارش عربی‌آموزانِ فارسی زبان

دوره 9، شماره 29، پاییز 1396، صفحه 22-1

علی پاپی؛ محمد خاقانی اصفهانی