نویسنده = قاسمی اصل، زینب
تعداد مقالات: 1
1. مطالعة بازنمایی ایدئولوژیک ایران در روزنامه الشرق الأوسط با تکیه بر الگوی ون دایک

دوره 10، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 135-113

شهریار نیازی؛ مسعود فکری؛ زینب قاسمی اصل