نویسنده = اسودی، علی
تعداد مقالات: 2
1. التبریرات النحویة بین الواقع والوصف الإعرابی (عربی)

دوره 3، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 82-105

سید عدنان اشکوری؛ علی اسودی


2. الحضور الإیرانی فی شعر أبی تمّام الطائی (عربی)

دوره 3، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 217-239

سید محمد میرحسینی؛ علی اسودی