خوانشی هگلی از تنِ پسین عایشه در شعر عبدالوهاب بیاتی
1. خوانشی هگلی از تنِ پسین عایشه در شعر عبدالوهاب بیاتی

فاطمه یوسفی؛ حسین سیدی؛ احمد رضا حیدریان شهری؛ بهار صدیقی

دوره 11، شماره 37 ، پاییز 1398، ، صفحه 127-109

چکیده
  جریان دیالکتیکی دستگاه اندیشگانی هگل، با حرکت وجودیِ هر موجود متناهی، اندیشه‌ی سوق از متناهی به نامتناهیِ برتر است. این جریان، آشکار‌کننده‌ی حضور زنده‌ی کل در جز و در ماوراء جز است. در برآیند مذکور، ...  بیشتر
نشانه‌شناسی در شعر فلسطین با تکیه بر نظریه پیرس؛ مطالعه مورد پژوهانه‌ی اشعار ‌هارون ‌هاشم رشید و معین بسیسو
2. نشانه‌شناسی در شعر فلسطین با تکیه بر نظریه پیرس؛ مطالعه مورد پژوهانه‌ی اشعار ‌هارون ‌هاشم رشید و معین بسیسو

احمد محمدی نژادپاشاکی؛ احمدرضا حیدریان شهری؛ کلثوم صدیقی؛ حسین سیدی

دوره 9، شماره 30 ، زمستان 1396، ، صفحه 181-159

چکیده
  نشانه‌شناسی به معنای امروزی، عمدتا تحت تاثیر نظریات پیرس، به رشته‌ای مستقل تبدیل شده است و به مثابه‌ی وجهی بین رشته‌ای در تحلیل متون مورد استفاده قرار می‌گیرد. تحلیل نشانه شناسانه‌ی آثار ادبی و به ...  بیشتر
بررسی نمود نیهیلیسم در رمان «شکست‌خوردگان» هانی راهب
3. بررسی نمود نیهیلیسم در رمان «شکست‌خوردگان» هانی راهب

احمدرضا حیدریان شهری؛ منیره زیبایی

دوره 7، شماره 21 ، پاییز 1394، ، صفحه 65-45

چکیده
  نیهیلیسم یا نیست‌انگاری که معمولاً برای توصیف مذهب نفی مطلق می‌آید، وضعیتی روان‌شناختی است که در آن معنای زندگی، هستی و بودن از دست می‌رود و اوضاعی اضطراب‌آفرین و یأس‌آور بر انسان حاکم می‌گردد. این ...  بیشتر