نویسنده = دلشاد، شهرام
تعداد مقالات: 2
1. نقد و بررسی فرایند "تکثر روایت" در رمان "المصائر" اثر ربعی المدهون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

شهرام دلشاد تنیانی؛ الهه ستّاری؛ ملکه موسوی


2. خوانش و تحلیل لاکانی حکایت " حی بن یقظان " از ابن طفیل

دوره 11، شماره 39، بهار 1399، صفحه 19-1

شهرام دلشاد؛ فاطمه فیض؛ زهرا حسینی