نویسنده = جعفری ندوشن، مهدیه
تعداد مقالات: 1
1. تیپ شناسی شخصیت عروة بن ورد از خلال اشعارش بر اساس نظریه "انیاگرام"

دوره 10، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 21-42

رضا افخمی عقدا؛ مهدیه جعفری ندوشن