نویسنده = آباد، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. التّناصّ القرآنی فی شعر مظفّر النّوّاب (عربی)

دوره 3، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 1-19

مرضیه آباد؛ بلاسم محسنی