نویسنده = بلاوی، رسول
تعداد مقالات: 3
1. تقنیة الحلم وتحفیزها اللغوی فی روایة "وحدها شجرة الرمّان" لسنان أنطون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

احمد عادل ساکی؛ محمد جواد پورعابد؛ رسول بلاوی؛ علی خضری


2. ملامح الدیستوبیا وتمظهراتها فی شعر عبدالرزاق الربیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

صادق آلبوغبیش؛ علی خضری؛ رسول بلاوی


3. توظیف الألوان وافرازاتها الدلالیة فی شعر عبدالرحیم محمود

دوره 9، شماره 31، بهار 1397، صفحه 70-51

علی خضری؛ رسول بلاوی