بررسی ادب‌مندیِ استراتژی‌های بیان در داستان‌های کودکانة شادی فقیه
1. بررسی ادب‌مندیِ استراتژی‌های بیان در داستان‌های کودکانة شادی فقیه

عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ اویس محمدی؛ مژگان بیات

دوره 9، شماره 32 ، تابستان 1397، ، صفحه 63-80

چکیده
  زبان که اصلی‌ترین ابزار انتقال پیام است، باید به‌گونه‌ای به‌کار رود که با آن، اعتبار اجتماعی پیام‌رسان و پیام‌گیر محفوظ گردد. در این‌صورت، پیام از حد مطلوبی از ادب‌مندی برخوردار می‌گردد. بنابر ...  بیشتر