نویسنده = رسول نیا، امیرحسین
تعداد مقالات: 1
1. طبقه بندی جمله‌های شرطی زبان عربی در بازتابی از آیات قرآن کریم

دوره 4، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 106-88

امیرحسین رسول نیا؛ مریم آقاجانی