رویکرد لغوی شیخ طوسی در تفسیر تبیان
1. رویکرد لغوی شیخ طوسی در تفسیر تبیان

سید امیر محمودانوار؛ زهرا فرید

دوره 4، شماره 11 ، بهار 1392، ، صفحه 36-18

چکیده
       ایجاد درک عمیق  از قرآن کریم که کلام حکمت‌آمیز و حکمت‌آموز خدای حکیم است؛ نیازمند فراگیری علوم خاصی است که برخی از این آنها عبارتند از: علم صرف و نحو، معانی و بیان، فقه و اصول، تاریخ و ...  بیشتر