نویسنده = نادری، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. فراخوانی شخصیت های دینی در شعر نزار قبانی

دوره 3، شماره 7، بهار 1391، صفحه 139-163

کبری خسروی؛ حسین چراغی وش؛ معصومه نادری