نویسنده = بهرامی نصیر محله، محمد
تعداد مقالات: 1
1. جنبه¬های روانشناختی در تمثیل¬های ادبی قرآن و تاثیر آن در تربیت انسان

دوره 3، شماره 7، بهار 1391، صفحه 110-138

سید اسماعیل حسینی اجداد؛ رحمت پورمحمد؛ محمد بهرامی نصیر محله