نویسنده = باوفا دلیوند، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی درباره¬ی اصول زبان شناسی در کلام وحی (قرآن)

دوره 3، شماره 7، بهار 1391، صفحه 65-80

ابراهیم باوفا دلیوند