نویسنده = قیاسوند، پرستو
تعداد مقالات: 1
1. التناص القرآنی فی قصة حی بن یقظان لابن طفیل (عربی)

دوره 3، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 138-151

علی باقر طاهری نیا؛ پرستو قیاسوند