نویسنده = اسمعیلی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. الشعر العربی الحدیث؛ بین الرومانسیة و الواقعیة (عربی)

دوره 3، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 20-48

عبدالعلی آل بویه لنگرودی؛ مهدی اسمعیلی