نویسنده = بازیار، کوکب
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر پذیری ناصیف یازجی ادیب معاصر لبنانی از قرآن وحکمتهای روایی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 103-124

خیریه عچرش؛ کوکب بازیار