	فراخوانی شخصیت‌های دینی در شعر پایداری معاصر مورد پژوهی شخصیت مسیح(ع)
1.  فراخوانی شخصیت‌های دینی در شعر پایداری معاصر مورد پژوهی شخصیت مسیح(ع)

عبدالعلی آل بویه لنگرودی؛ مرتضی امیری نژاد

دوره 6، شماره 20 ، تابستان 1394، ، صفحه 25-44

چکیده
  شاعر پایداری معاصر عربی آگاه و مسئول است؛ آگاه از آنچه در جهان پیرامون او می­گذرد و مسئول در برابر سرنوشت ملت و کشورش. او برای تحقق آزادی، عزت و استقلال برای مردم کشورش از همة ابزارها و سازِکارها بهره ...  بیشتر
الشعر العربی الحدیث؛ بین الرومانسیة و الواقعیة (عربی)
2. الشعر العربی الحدیث؛ بین الرومانسیة و الواقعیة (عربی)

عبدالعلی آل بویه لنگرودی؛ مهدی اسمعیلی

دوره 3، شماره 5 ، پاییز 1390، ، صفحه 20-48

چکیده
  یتبادر إلى الأذهان فی الأوساط الجامعیة مصطلح المدارس الأدبیة، وتبدأ هذه المدارس دراستها المختلفة من تاریخ الأدب وبخاصة تاریخ الأدب الأوروبی منذ القرن السادس عشر عند ما کانت الثورة الفرنسیة الکبرى ...  بیشتر