نویسنده = مختاری، قاسم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جریان سیال ذهن در رمان«اللص والکلابِ» نجیب محفوظ

دوره 6، شماره 19، بهار 1394، صفحه 139-122

قاسم مختاری؛ معصومه زندنا