نویسنده = علی شاهی، میترا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مولفه‌های اگزیستانسیالیستی در رمان «أنا أحیا» اثر لیلی بعلبکی

دوره 10، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 112-93

میترا علی شاهی؛ مصطفی مهدوی آرا؛ سید محمد کاظم علوی