نویسنده = عزیزی، نعمت
تعداد مقالات: 2
1. فراخوانی شخصیت صلاح الدین ایوبی و کارکرد آن در شعر معاصر فلسطین

دوره 7، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 89-67

محمدرضا شیرخانی؛ نعمت عزیزی؛ سمیره مراد زاده