نویسنده = عابدی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. سیر تحوّلات «توقیعات» و تأثیر آن در ادبیات عربی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 40-56

عبدالغنی ایروانی زاده؛ مهدی عابدی