نویسنده = میرسیدی، سیدهانیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رمان «یوم قتل زعیم» نجیب محفوظ بر اساس نظریة ریخت‌شناسی پراپ

دوره 8، شماره 25، پاییز 1395، صفحه 137-159

حمیدرضا مشایخی؛ سیدهانیه میرسیدی